QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Uppdatera Quality Works

Har ni inte fått några särskilda instruktioner för hur ni skall uppdatera ert Quality Works så läs mer här innan ni genomför en uppdatering.

Glöm inte att ta backup på ert nuvarande Quality Works. Ni kan ta en säkerhetskopia/backup direkt i Quality Works eller genom att komprimera/winzip/winrar mapparna Data och dokument.

Två typer av uppdateringar

Vi har två typer av uppdateringar för Quality Works. Den vanligaste av dessa är genom en SETUP (dvs en installation) och den andra är när ni enbart behöver uppdatera QwNet.exe. Har ni fått en SETUP så måste denna genomföras på alla datorer där ni skall uppdatera ert Quality Works. Ni kan med andra ord inte kombinera dessa två uppdateringsmetoder.

1. SETUP / Installation (99% av fallen)

Uppdatering genom en SETUP / installationen görs på samma sätt som vid en vanlig installationen. Men ni måste följa dessa steg.

1. Ta backup eller säkerställ att det finns en backup/säkerhetskopia på mapparna Data och Dokument.

2. Skicka backupen/säkerhetskopian till oss på support@kvalitetsgruppen.com så vi kan skapa en SETUP.

3. När ni fått er nya SETUP av oss så kan ni fortsätta med nästa steg.

4. Avinstallera ert nuvarande Quality Works.

Se till att ni genomför alla steg i instruktionen för avinstallation.

5. Installera därefter ert uppdaterade Quality Works, läs igenom och följ installationsanvisningarna.

6. Vid nätverk / server. Ersätt de gamla mapparna Data och Dokument, med de nya Data och Dokument som skapats i samband med den nya installationen.

2. QwNet.exe (undantagsvis)

I undantagsfall räcker det att man bara uppdaterar EXE-filen för att ert Quality Works skall uppdateras.

Det är enbart om vi från Kvalitetsgruppen har specifikt sagt att ni inte behöver göra en installation, som den här metoder fungerar. Annars skall ni använda er av metoden för SETUP.

1. Leta upp var Quality Works är installerat (Lokal Disk (C.), Program (x86) / Program / Program Files.

2. Gå in i mappen Kvalitetsgruppen.

3. Gå in i mappen Quality Works.

4. Här finner ni QwNet.exe, ersätt den gamla EXE-filen med den nya.

Problem vid uppdatering av äldre version

Huvuddelen av de problem som uppstår beror på att en fullständig avinstallation inte har genomförts. Följer ni noggrant alla de steg / instruktioner som finns för en avinstallation så kommer problemen att lösa sig.

Detta kan beröra er som har en ädre version av Quality Works (v1.5 - v3.0)

Felmeddelande/varningar

Olika typer av databasfel

Felaktig sökväg

Återställning av gammal Exe-fil

Åtgärd 1: Ta bort Quality Works överblivna filer i Appdata (se steg 4 i avinstallation). Detta löser huvuddelen av alla problem.

Åtgärd 2: Genomför en komplett avinstallation samt att ni tar bort överblivna filer ( t ex appdata m.m.) Följ alla steg i instruktionen.

Ominstallation

Välj inte alternativet "Ominstallation" i samband med en installation / SETUP. som ett alternativ i samband med att ni kör igenom SETUPen så välj inte det alternativet.

Åtgärd: Läs mer under åtgärd 1 och 2