QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Processer

Att dokumentera processer i Quality Works är enkelt. Alla ledningssystem bör ha ett par dokumenterade processer eller flödesscheman. Dessa kan beskriva flödet i verksamheten men även t ex hur man arbetar med försäljning eller vilka aktiviteter som finns inom en produktionsprocess.

Processkartläggning

När man upprättar ett ledningssystem så bör man först kartlägga verksamhetens processer. Utefter detta ser man sedan vilka blanketter, rutiner och andra textdokument som man behöver upprätta.

Aktiviteter

Grundläggande för alla processer är att de skall visa på vila aktiviteter som ingår i processen. I Quality Works kan man enkelt rita upp dessa aktiviter och även skapa länkar till andra dokument inom Quality Works, men även till externa dokument och program.

Hur kan en processbild i Quality Works se ut

Här är en enkel bild som visar hur en process kan se ut i Quality Works. I processen har vi lagt in ett par aktiviteter som vi länkat både internt (till en beskrivning i Quality Works) och externt (egenkontrollblankett) inom programmet.

Alla objekt som man skapar går att länka till dokument i manualen, till filer på ens nätverk eller till internet.

processer_kvalitetsledning_qualityworks.png