QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Quality Works

Quality Works är framtaget för att spara tid och underlätta ISO arbetet hos småföretag. Det finns två huvudsyften med Quality Works och det är att implementera och underhålla ett ledningssystem. Programmet har utvecklats årligen sedan 1997 och har under hela denna tiden varit specialiserat för ISO 9001 och ISO 14001. Men även OHSAS 18001 och andra ledningssystem kan hanteras i Quality Works.

I Quality Works har vi lagt in de funktioner som man behöver för att kunna bedriva ett komplett ISO arbete. Funktionerna är framtagna för att man enkelt skall kunna få fram fakta/resultat som man sedan kan utgå ifrån när man förbättrar den egna verksamheten.

Dokumentstyrning av ledningssystemets manual

Avvikelsehantering och utredning

Leverantörsbedömning

Kundtillfredsställelse

Protokoll - för möten och ledningens genomgång

Förbättringsförslag

Qualityworksstart.png dokumentstyrning_qualityworks.png processer_kvalitetsledning_qualityworks.png

Quality Works för mindre företag

Quality works till skillnad från många andra program är från början utvecklat efter de krav som mindre företag har. Det innebär att programmet är lättarbetet och att vi har minimerat antalet avancerade funktioner. Varför. Jo, därför att dessa ändå aldrig används och därför helt enkelt bara är ivägen och får kvalitets- och miljöarbetet att framstå som svårare än vad det är.

Processorienterat ledningssystem

I Quality Works kan du skapa ett processorienterat ledningssystem anpassat efter era förutsättningar. Att rita upp processer, flödesscheman och organisationsscheman är enkelt i Quality Works. Du kan även länka till andra dokument inom Quality Works, på er interna server eller ut på Internet.

Certifierade företag

Lägg över ert befintliga manual och era dokument och nyttja enkelheten i Quality Works. Ni kan själva bestämma upplägget i er manual och skulle ni vilja så kan vi lägga in ert befintliga material. Ni kan även behålla ert första datum för när ni godkände er manual och det datum då ni senast reviderade er manual.

Kvalitetsansvariga och miljöansvarig

De flesta kvalitets- och miljöansvariga som arbetar på mindre företag har även andra arbetsuppgifter att tänka på. Tiden för förbättringsarbetet är därmed begränsat och man behöver då en programvara som tar hänsyn till dessa förutsättningar.

ISO skall vara enkelt

Att arbeta med ISO kan vara nog så svårt men i Quality Works är det enkelt uppbyggt. Det dokumenterade ledningssystemet hanteras smidigt i Quality Works funktioner och skapar på ett få musklick en godkänd manual.

Det viktiga för användaren är att texten och informationen som man för in i sitt ledningssystem är korrekt. Resten sköter Quality Works. Vad innebär det i praktiken. Jo att alla identifieringsuppgifter som skall stå med på alla godkända dokument automatiskt kommer in på sidhuvudet och sidfoten när dokumentet godkänns av användaren.

Uppgifter som man inte själv på behöver ha koll på är t ex. sidnummer, datum när dokumentet godkänts, revideringsdatum, vem som godkänt dokumentet, dokumentets namn m.m.. Läs mer p&aring sidan Dokumentstyrning.

Att hantera sin manual i Quality Works sparar tid och gör kvalitetsarbetet lättöverskådligt. Du har alla dokument nära tillhands och att växla mellan dokument i Quality Works kräver bara ett musklick.

Med Quality Works får du mer tid över åt praktisk kvalitetsarbete. Och det är där man kan tjäna pengar genom förbättringar.

Quality Works översikt

Överst i Quality Works finns ett menyfält där man hittar programmets övergripande funktioner och funktioner för ständig förbättring. Till vänster ser man dokumentstrukturen där man kommer åt alla dokument i manualen. I mitten dyker det valda dokument upp som man kan redigera när man står i fliken Arbetsmanual. I fliken Original är dokumentet skrivskyddad och är det dokument som officiellt ingår i manualen. Till höger hör man möjligheten att kommentera det aktuella dokumentet och diskutera innehållet med övriga användare.

Qualityworksstart.png

Quality Works är framtaget för att småföretag på ett enkelt sätt kan strukturera upp sitt ISO-arbete.