QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Quality Works uppdatering

Varje år släpps ett antal updateringar av Quality Works och man är vid köp av Quality Works så ingår alla uppdateringar under ett års tid kostnadsfritt.

Meddelande om uppdatering skickas ut

Med jämna mellanrum släpper vi en uppdatering på Quality Works. Vid varje tillfälle skickar vi ut information till våra kunder ifall de är intresserade av att uppdatera sitt Quality Works.

Har du rätt till en fri uppdatering?

Har du köpt ditt Quality Works inom ett års tid så får du tillgång till uppdateringen kostnadsfritt. Är ditt Quality Works äldre än ett år så kan du köpa en uppdatering och du får därefter alla uppdateringar som släpps under ett års tid.

Äldre versioner av Quality Works (äldre än 2007-2008)

Under 2007-2008 gjordes några omfattande förändringar i Quality Works vilket innebär extraarbete från vår sida för att uppdatera er programvara. Därav den extra kostnaden.

Version

Nuvarande version av programmet är 4.00.

Priser

Priset för en uppdatering beror på inköpsdatum.

Quality Works inköpsdatum Pris
Inom än ett år Fri uppdatering
Äldre än ett år men nyare än år 2008 2900 exkl. moms

Äldre än år 2007-2008

4900 exkl. moms