QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Quality Works installation

Quality Works kan användas i olika typer av miljöer beroende på hur många som man vill skall komma åt informationen i Quality Works. Vi har här beskrivet de två vanligaste lösningarna som våra kunder använder sig av.

1. Det näst vanligaste är att man gör en singelinstallation och arbetar med Quality Works lokalt på datorn. Detta passar för företag där man vet att enbart en person kommer använda sig av Quality Works.

2. Skall flera användare komma åt Quality Works så rekommenderar vi att man lägger databasen som innehåller manualen/ledningssystemet på en server eller en utpekad dator. Därefter gör man en singelinstallation på varje enskild dator och pekar sedan om sökvägen till databasen som ligger på servern.

Quality Works singelinstallation - enskild dator

Om du har Vista, Windows 7, 8, 8.1 eller 10 som operativsystem kan du i vissa fall behöva avmarkera (UAC) (se instruktion längre ner på denna sida).

1. Sätt i CD-skivan i datorns DVD-enhet eller leta upp var ni har lagt SETUP-filen.

2. Tryck på Start och välj Dator.

3. Dialogfönstret ”Dator" / "Den här datorns öppnas” där din DVD enhet är placerad.

4. Klicka på enheten för DVD-Rom.

5. Öppna mappen med företagets namn tills du ser SETUP.EXE (oftast innehåller SETUP-en även ert företagsnamn)

6. Dubbelklicka på SETUP.EXE och genomför en vanlig installation utan ändringar. Kom ihåg att installera programmet som Administratör.

7. Har du Windows 7, 8, 8.1 eller Windows Vista, får du frågan om du vill hämta filen Windows resurs/windows installer från Microsoft.
Välj "Ja", denna fil hjälper dig att genomföra installationen på ett korrekt sätt.

8. Filen måste sparas under "Mina dokument". Filen kan sedan tas bort när installationen är genomförd.

9. När filen har hämtats från Microsoft, kommer installationen att fortsätta som vanligt.

10. När installationen är genomförd får du frågan om du vill starta om datorn. Gör det om du har en Windows XP dator. Det behövs ej i Vista och Windows 7/8 eller 10.

Har du precis köpt Quality Works loggar du in med följande.

Användarnamn: ADMIN

Lösenord: (lämna lösenordsfältet tomt och klicka på logga in)

Observera:

För högre säkerhet bör användaren ADMIN ersättas med en annan administratörsanvändare.

Quality Works installation för flera användare 

Steg-1.PNG

Genomför en singelinstallation enligt instruktionen ovan på den första datorn.

Databasen (Mapparna data och dokument) skapas i samband med en installation.

Steg-2.PNG

Gå till Mina dokument som finns på datorns lokal disk (C:).

Öppna mappen Kvalitetsgruppen. Nästa mapp heter Quality Works, öppna även den.

Kopiera mapparna Data och Dokument.

Skapa en mapp på servern (den kan t ex. döpas till Quality Works ISO, ISO eller välj ett eget namn).

Placera mapparna Data och Dokument i den nyskapade mappen på servern.

Se till att placera databasen på nätverket/servern där alla har åtkomst till mapparna.

Steg-3.PNG

Följande moment skall genomföras på varje enskild dator där Quality Works är installerat

Leta upp Grundinställningar i Quality Works.

​Logga in i programmet.

Klicka på den första rutan uppe till vänster på Startsidan, - Manual.

(Har du ingen startsida - Gå in under meny Inställningar)

Qualityworks_start.png

Längst ner i programmet finner du Grundinställningar i mitten.

qualityworks_settings_sv.png

Under nätverksinställningar så pekar du om sökvägen så den riktar sig mot mappen på servern.

  • I fältet "Data", leta upp mappen Data som du nyss placerade på nätverket/servern. Välj Ok.
  • I fältet "Dokument", leta upp mappen Dokument som du nyss placerade på nätverket/servern. Välj Ok.

Tryck på Spara

Du får upp en fråga om du vill genomföra förändringen (Quality Works kommer att startas om automatiskt). Välj "Yes".

Steg-4.PNG

Logga in för att kontrollera att programmet startar korrekt.

Ni kan även kontrollera under nätverksinställningar att sökvägen blev korrekt.

Steg-5.PNG

Genomför en singelinstallation enligt instruktionen ovan på varje enskild klientdator.

När en singelinstallation är klar på en dator. Starta Quality Works på datorn.

Ändra nätverkinställningarna på varje enskild dator genom att repetera Steg 3, se ovan.

Varje enskild dator ska peka centralt mot mapparna Data och Dokument.

Såhär ska slutresultatet se ut

Alla "klienter" pekar mot en central plats där Data och Dokument finns.

Quality-Works-instruktion-server.PNG

Steg-6.PNG

Gör såhär för att kontrollera att sökvägen är rätt på varje dator.

Öppna ett Quality Works. Gå in i arbetsmanualen på ett dokument och gör en ändring. Spara.

Logga därefter in på varje dator för att kontrollera att de kan se denna ändring som nyss gjordes.

Kan ni se ändringen på övriga datorer så är sökvägen korrekt.

Lösningsförslag för äldre versioner

Har ni en äldre version av Quality Works så kan ni läsa mer här, lösningsförslag för äldre versioner.

Detta gäller för versionera v1.5, v2.04, v2.4 och v3.0.