QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Leverantörsbedömning

Quality Works Leverantörsbedömning är en funktion som finns som standard i alla versioner av Quality Works. Bedömningen är utformad så att man på ett enkelt sätt skall kunna särskilja leverantörer som har bra förutsättningar från de som har sämre förutsättningar till att nå upp de krav som ni ställer på era leverantörer.

Vad är syftet med Quality Works leverantörsbedömning

ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på att man skall gå igenom vilka leverantörer man använder sig utav och utvärdera hur ens samarbete fungerar. Man skall sedan även kunna presentera ett resultat över den utvärdering/ bedömning som man gjort. Detta har vi tagit fasta på och skapat Quality Works Leverantörsbedömning.

Leverantörslista

I Quality Works får du enkelt fram en giltig leverantörslista där du kan se vilka leverantörer som når upp till de krav ni ställt och vilka som inte blivit godkända.

Hur görs bedömningen av leverantörer

Vi har skapat ett enkelt poängbedömningssystem som man använder sig av för att få fram ett bedömningsresultat kring ens leverantörer. Man väljer själv vilka kriterier eller  frågor som man skall bedöma leverantören på och därefter gör man bedömningen hur väl leverantören lever upp till de krav som ställs.

Man kan även kommentera den bedömning som gjorts ifall man tycker att poängbedömningen inte ger all nödvändig information som behövs för att förklara resultatet.

Hur viktigt är leverantörsbedömningen för ISO 9001 och ISO 14001

Det är ett av de viktigaste momenten i hela systemet när man pratar om förbättringsarbete. Ens leverantörer påverkar direkt ens kvalitetsnivå och även den miljöpåverkan som ens totala verksamhet ger upphov till. Det gör att arbetet mot leverantörer är något som man ständigt måste arbeta med enligt de krav som ISO 9001 och ISO 14001 ställer om man avser att certifiera sig.

Är Quality Works leverantörsbedömning tidskrävande?

Nej tvärtom funktionen är skapad för att vara så enkel som möjligt och fungera som ett stöd i kvalitets- och miljöarbetet. Det viktiga ur förbättringssynpunkt är att man lägger tiden på det praktiska arbetet gentemot leverantörerna och ser till att hålla en god kontakt med dessa.

Information om förbättringsarbete gentmot leverantörer ingår

I den dokumentation som man får tillsammans med Quality Works så förklaras det hur  man bör arbeta med ens leverantörer för att ständigt kunna utvecklas tillsammans. Vi på KvalitetsGruppen har även möjligheten att diskutera över supporten hur ni skulle kunna gå tillväga för att genomföra er leverantörsbedömning så att ni får ut det bästa av era leverantörer.