QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Programvara för ständig förbättring

I de flesta ledningsystem är ständig förbättring ett ledord och något man arbetar systematiskt med för att åstadkomma. Till er hjälp har vi utvecklat en rad förbättringsverktyg som vi lagt in i Quality Works. Verktygen är till för att man snabbt och enkelt skall kunna få igång med företagets förbättringsarbete.

Att lyckas med sitt förbättringsarbete

Det viktiga är inte alltid att ha storslagna planer eller avancerade metoder i sitt förbättringsarbete. Utan att faktiskt komma igång med arbetet. Oftast är det genom små steg som man lyckas få igenom bestående förändringar vilket är vad man vill uppnå. Därför är målsättningen med Quality Works funktioner för ständig förbättring att man genom enkla metoder tar små men bestående steg framåt i utvecklingen av verksamheten.

Verktyg för ständig förbättring i Quality Works

I Quality Works hittar du de vanligaste verktygen och metoderna som du behöver i ditt ledningsarbete. Dessa kan använda dig utav för att hitta förbättringsmöjligheter i din verksamhet och uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Klicka på det verktyg som du vill läsa mer om.

Leverantörsbedömning

Bedömning av kundtillfredsställelse

Avvikelsehantering och utredning

Protokollföring av ledningens genomgång

Laglista, lagefterlevnad och kontroll av lagar

Inlämning av förbättringsförslag