QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Protokoll och ledningens genomgång

Det skall hållas ett antal möten i företag där man bedriver ett arbete efter ett ISO ledningssystem. För att ha koll på alla beslutsprotokoll så finns det en funktion i Quality Works för detta. Där kan man spara vanliga mötesprotokoll, ledningens genomgång och resultat från intern revisioner.

Sekretess

Vill man sekretessbelägga mötesprotokoll så finns den möjligheten i programvaran.

Tillgängligt för medarbetarna

Alla protokoll kan göras tillgängliga för medarbetarna genom Quality Works.