QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Avvikelsehantering i Quality Works

I Quality Works har man möjligheten att hantera avvikelser som upptäckts i verksamheten. Dessa rapporteras in i Quality Works avvikelsehanteringssystem.

Grundläggande kvalitetsarbete

I allt kvalitetsarbete är en av grunderna att rapportera in och åtgärda brister i verksamheten. Därför är Quality Works avvikelsehantering en viktig del i programmet som man borde använda sig av.

Funktionerna i Quality Works avvikelsehantering

Det finns två grundläggande delar i avvikelsehanteringen som man bör känna till. Inlämningen av avvikelser och utredningen av de inkomna avvikelserna. Båda delarna har vi arbetat med för att förenkla förfarandet så att programmet är enkelt att använda.

Inlämning av avvikelser

Laemna-in-avvikelse.pngI Quality Works kan alla användare enkelt lämna in avvikelser. Funktionen är utformad så att

användaren bara behöver fokusera på vad som är viktigt och uppge detta. Det vill säga, (1) vad

har hänt, (2) vem/var upptäckte avvikelsen och (3) uppge ditt namn så att utredaren kan kontakta rätt person i framtiden. Klicka på bilden för att göra den större.

Utredning

Endast behöriga användare har åtkomst till utredningssektionen av Quality Works avvikelsehantering. Man utreder de avvikelser som inkommit och kan kategorisera avvikelsern efter hur grova de anses vara samt ange en kostnad för avvikelsen som uppstått.

Korrigerande åtgärd

För varje avvikelse som inkommit kan man skriva vilka åtgärder som mottagits. Det gör att man i framtiden kan gå tillbaka och se vad som gjorts och om det fungerat eller inte.

Förebyggande åtgärd

Precis som för korrigerande åtgärd så kan man även ge förslag på förebyggande åtgärder. Skillnaden mellan dessa är att förebyggande åtgärder är något som man genomför på längre sikt så det inte återkommer, medan en korrigerande åtgärd avser att åtgärda det specifika problemet direkt.

Uppföljning

Programmet ger en även möjlighet att följa upp avvikelser som utretts.

Enkel statistik

Man kan utläsa enkel statistik ur avvikelsehanteringsfunktionen för att bilda sig en uppfattning hur mycket avvikelser kostar verksamheten varje år. Vilka avvikelsetyper som är vanligast och annan intressant information som kan ligga tll grund för beslut om framtida förbättringar.