QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Övriga funktioner

Det finns många fler funktioner i Quality Works som inte har beskrivits i detalj. Här nedan listas några av dem.

Kalibrering

Personal - Ny funktion

Intern revision- Ny funktion

Miljöaspekter- Ny funktion

Riskbedömning - Ny funktion

Aktivitetsplan - Ny funktion

Skapa mallar- Ny funktion

Kontraktsgenomgång

Sök i hela manualen

Sök i aktivt dokument / sök och ersätt i aktivt dokument

Skapa PDF av arbetsdokument och godkända dokument

Meddelande - Nästa revision