QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Quality Works översikt

Överst i Quality Works finns ett menyfält där man hittar programmets övergripande funktioner och funktioner för ständig förbättring. Till vänster ser man dokumentstrukturen där man kommer åt alla dokument i manualen. I mitten dyker det valda dokument upp som man kan redigera när man står i fliken Arbetsmanual. I fliken Original är dokumentet skrivskyddad och är det dokument som officiellt ingår i manualen. Till höger hör man möjligheten att kommentera det aktuella dokumentet och diskutera innehållet med övriga användare.

Quality Works startsida

Qw-startsida1.jpg

Quality Works manual

Quality-Works-manual.jpg


Quality Works är framtaget för att småföretag på ett enkelt sätt kan strukturera upp sitt ISO-arbete.