QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Nyttan med Quality Works

Det skall vara enkelt,  då spar man tid.

Att upprätthålla ett ledningssystem är redan svårt nog. Att behöva hantera alla dokument gör det ännu svårare (och tråkigare). Så därför är programvaran Quality Works speciellt framtaget för att underlätta hanteringen av ett ledningssystem.

Det gäller oavsett om det är ett ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller SOSFS 2011:9. Ni spar tid oavsett vilket ledningssystem ni har.

Quality Works gör allt lättare

Att hantera all dokumentation till en manual kan vara omständigt om man bara har tillgång till Word och ett mappsystem på servern. Det är här Quality Works har sin största fördel. Det är enkelt att hantera manualen. Mycket skötts automatiskt - utgåva, sidnummer m.m.

Du slipper dessutom leta överallt för att hitta dina dokument. Dokumenten finns till vänster i en lista där du ser alla dokumentnamn. Klicka på dokumentet du vill läsa eller redigera och det dyker upp till höger om listan. Det kan inte bli enklare än så.

  • Lättare att förstå helheten
  • Enkelt att använda
  • Du kan fokusera på det värdeskapande arbetet

Quality Works spar tid åt dig. Tid du ska lägga på ert förbättringsarbete eller era kunder.

Detta underviker du med Quality Works

För att ett ledningssystem skall vara säkerställt vill revisorer och certifieringsorganisationer att manualen har vissa identifikationsuppgifter. På senare år har kontrollen av detta tonats ner vilket är bra men det skall ändå sköttas korrekt så att man inte använder sig av fel dokument ute i verksamheten.

  • Skriva rätt ID-nummer på dokumentet
  • Uppdatera en innehållsförteckning
  • Ange sidnummer på varje sida
  • Hålla koll på datum - när du godkänt ett dokument, när du förnyat ett dokument m.m.
  • Hålla reda på utgåvor, dvs senaste version för varje dokument
  • Uppdatera listan för när ni godkänt och reviderat alla dokument

Sparar tid

Ovanstående är tidsödande arbete som inte skapar något värde för er verksamhet. Därför slipper man hålla på med det när man har Quality Works. För programmet sköter detta åt en.

Fokusera på det som skapar värde

Med Quality Works skall du fokusera på innehållet. När du är nöjd med innehållet så godkänner du dokumentet. Då genomförs automatiskt alla de förändringar i systemet som din ändring medfört. Utan att du behöver tänka på det.

Det enda som Quality Works inte kan göra åt dig är att gå ut till de anställda med den nya rutinen du skrev. Det får du göra själv. Om de anställda inte har tillgång till en dator förstås. För då kan de ju direkt se på skärmen de ändringar som gjort.

Enligt en undersökning som IBM gjorde 2006 (redovisad på www.IDG.se) ägnades var 6:e arbetstimme åt att leta upp rätt dokument på servern eller sortera papperna rätt.

Genom att ta bort onödiga moment (som att hantera ett ledningssystem) så får ni mer tid åt era kunder.