QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Införa ledningssystem 

Man kan införa ledningssystem på lite olika sätt beroende på vilka förutsättningar som finns i den egna verksamheten. Vi kan erbjuda en rad olika metoder för att framgångsrikt införa ett ledningssystem i en verksamhet. Oavsett om man har tidigare erfarenhet av ett ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001) eller inte så har vi med framgång hjälpt våra kunder att få färdigt sitt ledningssystem på kort tid och med en positiv inverkan på deras verksamhet.

Quality Works

För kunder som vill införa ett ledningssystem med hjälp av Quality Works så har vi tagit fram en enkel guide man kan följa. Tanken är att man ska kunna genomföra införa ledningssystemet på egen hand och ändå uppnå ett framgångsrikt resultat. Skulle man behöva mer hjälp kan manvända sig till vår support. Den arbetsmetod som används vid införandet kan ni läsa mer om på implementera ledningssystem med hjälp utav Quality Works.

Ta reda på vilken version av Quality Works som passar er bäst, se vår prislista.

Dokument och mallar

För er som redan påbörjat införandet av ert ledningssystem och enbart behöver komplettera ert ledningssystem för att få det färdigt så erbjuder vi enskilda dokument (med tillhörande information, instruktioner och vägledande text ) på Kvalitetsdokument.se. Där kan ni även köpa Quality Works eller hela manualer som ni sedan kan anpassa till er egna verksamhet. Besök direkt Kvalitetsdokument.se eller läs mer för att ta reda på vilka typer av dokument som vi erbjuder på KvalitetsDokument.se.

 

Konsult

Vi på KvalitetsGruppen har under många år hjälp företag att införa ledningssystem genom rådgivning och vägledning. Men vi tar även på oss att redigera och skriva manualer till våra kunder om detta är önskvärt. Vi använder alltid oss utav Quality Works i samband med detta arbete. Quality Works i grunden är vårt arbetsverktyg som sparar tid men även underlättar arbetet rent praktiskt. Vill ni ta hjälp av en konsult för att införa ett ledningssystem så kan ni kontakta oss direkt eller besöka vår hemsida för konsulttjänster Kvalitetsgruppen.com.

Dessa standarder arbetar vi med

Kvalitetsledningssystem - ISO 9001:2015

Miljöledningssystem - ISO 14001:2015

Arbetsmiljöledningssystem - OHSAS 18001

Socialstyrelsen - SOSFS 2011:9

Arbetsmiljö - AFS 2001

Vi har även erfarenhet från att införa ledningssystem som uppfyller andra kravstandarder, t ex för bilindustrin (ISO/TS 16949), livsmedelssäkerhet(ISO 22000:2005) och medicintekniska produkter (ISO 13485:2012).

Samtliga ledningssystem  och deras manualer kan hanteras i Quality Works.