QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Införa ledningssystem med Quality Works

Programmet Quality Works har sedan 1997 hjälpt företag att införa ledningssystem. Tanken med Quality Works är att vara ett alternativ till konsulter. För småföretag kan kostnaden för konsulter vara betydade och då är Quality Works ett alternativ på marknaden.

Detta ingår i Quality Works:

 • Programmet Quality Works
 • Exempelmanual
 • Handlingsplan - hur man inför ett ledningssystem
 • Kunskap om ledningssystem - vägledning, tips och krav
 • Fri support på ISO
 • Fri support på programvaran
 • Förslag på mål
 • Förslag på policy
 • Förslag på leverantörsbedömning
 • Förslag på kundtillfredsställelse
 • Agenda och instruktion för Ledningens genomgång

Vi erbjuder fler metoder för att införa ledningssystem. Säkerligen finns det något som passar er. Läs mer under införa ledningssystem.

Fördelar med Quality Works

Det underlättar väsentligt att använda sig av Quality Works istället för en tom sida i Word när man bygger sitt ledningssystem. Eftersom man alltid kan se vilka dokument som ingår i manualen så är det lättare att få grepp om helheten. Den bilden leder till en högre förståelse av vad allting handlar om vilket är väldigt viktigt när man skapar sig ett ledningssystem. Många tycker det är diffust vad ett ledningssystem är och skall man behöva leta i olika mappar och Word dokument för att sätta sig in i ledningssystemet. Det blir genast lite enklare när allt finns synligt och lätttillgängligt direkt på skärmen.

Arbeta i Quality Works

Quality Works hjälper dig med att strukturera upp arbetet och underlätta helhetsbilden över vad som måste göras. Programmet är även lättarbetetat vilekt gör att fokus kan läggas på innehållet i manualen / ledningssystemet.

Handlingsplan

Tillsammans med Quality Works får du en handlingsplan som guidar dig i hur du skulle kunna komma igång med arbetet att dokumentera ett ledningssystem till er verksamhet. Handlingsplanen är utformad som en steg för steg guide.

Med hjälp av guiden börjar ni sedan att gå igenom innehållet i ert ledningssystem. Det första är att avgöra syftet med arbetet och vad ni vill uppnå. Det styr i sin tur innehållet i manualen som skall tas fram. Grunden till en manual får ni tillsammans med programmet genom de exempeltexter som vi skickar med. Dessa kan anpassas till er verksamhet om ni vill eller att ni tittar på exempeltexterna för att förstå hur ert slutresultat skulle kunna se ut.

Kunskapsdatabas i Quality Works

Vi har sedan 1996 samlat en mängd kunskap om ledningssystem och förbättringsarbete. Detta har vi lagt in i Quality Works hjälp. Tanken har från början varit att programmet ska vara ett alternativ till konsulter. Den kunskap som man har till sin hjälp i Quality Works är följande:

 • Exempeltexter
 • Vägledning / Tips
 • Krav

Utöver den kunskap vi lägger in i programmet  ingår fri support på programvarans funktioner och på den standard som levererades tillsammans med programmet. Man får alltså även fri ISO support över telefon eller e-post.

Exempeltexter

Köper man Quality Works ISO 9001 så ingår exempeltexter för ISO 9001:2008. Dessa exempeltexter följer kravstandarden för ISO 9001. Varje krav i standarden har en exempeltext som är uppfyller det utvalda kravet från ISO 9001. Istället för att börja på en tom sida kan man därmed utgå ifrån den exempeltext vi tagit fram och redigera den så att den passar er verksamhet.

Processer och aktiviteter skall beskrivas i varje ledningssystem. Lite enklent förklarat så innebär det att man skall identifiera alla arbetsmoment och rita upp ett flöde för hur man arbetar. För mindre företag är det inte så komplicerat som det kan låta och vi skickar med exempel på hur en process kan utformas och hur man beskriver ett antal aktviteter. Är man osäker kan man alltid höra av sig till supporten om man förstått rätt.

Vägledning

I hjälpen har vi skickat med vägledning till varje exempeltext så man förstår vad man skall tänka på när man utformar sin egen manual. Alla exempeltext har en vägledning och man får även vägledande information om processer och akviteter.

Tips

Erfarenhet om vad som fungerar och inte fungerar som vi samlat på oss genom åren har vi lagt in som tips. Det kan vara småsaker som man skall tänka på vid utformningen eller användningen av sin manual. Vi har även med tips på hur man skall agera i vissa situationer, t ex i samband med att man inför en avvikelsehantering. Hur människor agerar är väldigt viktigt för slutresultatet av ett ledningssystem och det finns en mängd forskning på området för vad man bör tänka på beroende på vilka typer av personligheter man har att göra med på sin arbetsplats. Alla skall behandlas likvärdigt men man kan agera olika för att uppnå det.

Krav

När man upprättar ett ledningssystem utgår man oftast ifrån de krav som finns i en standard. ISO 9001:2008 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem och den vanligast förekommande både i Sverige och internationellt. Andra exempel på standarder är ISO 14001:2004 som är för miljöledningssystem, OHSAS 18001:2007 som är framtaget som en arbetsmiljöledningssystem standard.

Dessa standarder är ofta väldigt svåra att tyda. De är i praktiken skriva av konsulter på ett språk så att konsulter behöver tyda dessa till småförtagare. Vår lösning på det hela, vi har förenklat och skrivit om texterna så att de står på vardagssvenska. Dessa omskrivna texter finner ni i Quality Works hjälp.

Fri ISO support

Tillsammans med Quality Works så ingår fri ISO support på den kravstandard som skickades med programmet. Supporten hjälper inte till att skriva texter åt er, eller granska era texter däremot kan ni få rådgivning, vägledning och förklaringar från supporten.

Vill ni få era texter granskade så görs det genom en revision och då antingen genom en Intern revision eller andrapartsrevision. Detta görs då på plats hos er och är en tjänst som vi säljer utöver programmet. Det är även ett krav i t ex ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 att man genomför en internrevision per år. Genom att lägga ut det på oss när ert system är påväg att bli färdigt så uppfyller ni även det kravet.

Övrig dokumentation

I materialet som vi skickar med ingår även exempel på mål, policy, leverantörsbedömning, kundtillfredsställelse och förslag på agenda och protokoll till Ledningens genomgång. Beroende på vilket ledningssystem ni tänkt införa så skickar vi även med specifik dokumentation.

För ISO 14001 som är ett miljöledningssystem handlar det t ex om kontroll på lagefterlevnad, en miljöutredning och dokument för miljöaspekter.

För OHSAS 18001, arbetsmiljöledningssystem, handlar det bland annat om om riskbedömning, lagefterlevnad och skyddsrond.

Har ni fler frågor

Kring hur Quality Works kan hjälpa er att införa ett ledningssystem men inte hittar svaren här på hemsidan kan ni ta kontakt med oss så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner i sidfoten på denna sida.

Ni kan även testa ett demo av programmet (inga exempeltexter eller kunskap ingår dock) men annars har demot full funktionalitet.