QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Förbättringsförslag i Quality Works

Alla medarbetare kan lämna in förslag i Quality Works. Förslagen skickas till ansvarig person som även meddelas genom e-post att ett förbättringsförslag har inkommit.