QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Dokumentstyrning genom Quality works

Quality Works är uppbyggt så att du hela tiden kan se vilka dokument som finns i din manual. Det kan du se till vänster i programmet, där en trädstruktur finns inlagd. Denna dokumentstruktur fungerar i princip på samma sätt som ett mappsystem gör på en Windowsdator. Du klickar på det dokument du vill se, eller för att leta upp det dokument i strukturen som du letar efter.

Arbetsmanual och Originalmanual

För att säkerställa att den framtagna manualen är den aktuella så finns det utöver den godkända manualen (Originalet, originalmanualen) även en Arbetsmanual. Det är i själva arbetsmanualen som du skapar och redigera dokument i din manual. Du kan hela tiden göra ändringar i din arbetsmanual, t ex i samband med att man omarbetar instruktioner och rutiner, utan att dessa påverkar den Originalmanual som finns godkänd. På detta sätt och tillsammans med den inloggningsfunktion som finns i Quality Works säkerställer man att inga obehöriga dokument finns tillgängliga i verksamheten. Arbetsmanualen och Originalmanualen följer varandra, så du behöver aldrig leta i strukturen för att hitta var de olika dokumenten finns. Du växlar mellan Arbetsmanualen och Orginanalmanualen genom att klicka på en flik längst ner i programmet.

Själva arbetsytan i Quality Works hittar du alltid på högersida av strukturen.

Textdokument och processdokument

Det finns i grunden två olika dokumenttyper i Quality Works, textdokument och processdokument.

Textdokument fungerar precis på samma sätt som ett vanligt ordbehandlingsprogram, t ex MS Word och huvuddelen av din manual kommer att bestå av textdokument. Programvaran för Quality Works textdokument är Textcontrol, ett företag som är en samarbetspartner nära knuten till Microsoft. Quality Works kan hantera både stående och liggande textdokument.

Processdokument används när man vill göra processbilder, skapa ett organisationsschema eller rita upp ett flöde. Precis som med textdokument kan processbilderna/processdokumenten både vara i liggande och stående format.

Automatiska identifikationsuppgifter

Quality Works är en programvara för dokumentstyrning som säkerställer att dokument i manualen innehar rätt utgåva och andra identifikaitonsuppgifter. För att hantera det på ett smidigt så sköter programmet detta automatiskt i samband med att man skapar nya dokument.

I samband med att du skapar ett nytt dokument så får du automatiskt ett sidhuvud och en sidfot där förutbestämd information sedan läggs in. Manualens namn skrivs in i dokument och du behöver inte själv skriva in numreringen för dokument utan dokumentet får automatiskt ett identifikationsnummer och en placering i trädstrukturen.

Övriga funktioner i Quality Works

Sidhuvud och sidfot

Hela manualen

Enskilda dokument

Vy för Admin - Normalanvändare

Innehållsförteckning

Arkivdokument

Revideringsförteckning

Kvittera dokument

Visa okvitterat

Godkänn dokument

Revidera dokument

Ändra dokumentnamn

Ändra utgåva

Stående och liggande dokument

Stående och liggande processer