QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Avinstallera Quality Works

Om ni vill installera en ny uppdatering av Quality Works eller om ni bestämt er för att avinstallera Quality Works så kan ni följa de här instruktionerna.

Genomför följande steg

Quality Works avinstalleras genom kontrollpanenlen. Detta gäller oavsett vilken Windows version ni använder.

Steg 4 är väldigt viktigt för alla nyare operativsystem, för att undvika att "skräpfiler" sparas på datorn.

1. Avinstallation

Gå in på kontrollpanelen, välj program / avinstallera program.

Leta upp Quality Works i listan över program.

Dubbelklicka på programmet och välj att avinstallera.

När avinstallationen är genomförd kan ni, beroende på vilket operativsystem/Windows ni använder bli uppmanade att starta om datorn. Detta skall ni i så fall inte göra innan nästa moment är genomfört.

2. Ta bort onödiga filer under Mina dokument

Gå in under Mina dokument och leta upp mappen Kvalitetsgruppen.

Säkerställ först att ni inte har andra dokument i den mappen som ni vill spara.

Har ni bara mappen Quality Works Integrerad där, så ta bort hela mappen Kvalitetsgruppen.

3. Ta bort onödiga filer under Program (x86) / Program Files

Leta upp Lokal disk (C:) och mappen för program Program (x86).

Finns mappen Kvalitetsgruppen kvar så välj att ta bort den mappen.

Använder ni Windows XP kan ni nu välja att starta om datorn. Steg 4 gäller för nyare Windows.

4. Ta bort onödiga filer under Appdata (gäller för Vista, Win 7, 8, 8.1 och 10)

Leta upp Lokal disk (C:) och mappen Användare (Users, C:\Users\ANVÄNDARE).

Välj din användare t ex C:\Users\KvalitetsGruppen

Här skall mappen Appdata finnas (mappen är vanligtvis dold, under mappalternativ kan ni välja att visa även dolda filer/mappar).

Välj mappen Local

Välj mappen VirtualStore

Välj mappen Program Files (x86)

Ta bort mappen Kvalitetsgruppen (i vissa fall räcker det att filen QWdok.INI tas bort)

5. Ni kan nu välja att installera ett nytt Quality Works.

Har ni valt att inte använda er av Quality Works längre så får ni gärna mejla oss och uppge era skäl.