QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Lösningsförslag för äldre versioner

I äldre Quality Works versioner användes ett externt installationsprogram som kunde orsaka nedanstående problem. I de senaste verisonerna av Quality Works så har detta program blivit ersatt med ett nyare och bättre program.

Nedanstående problem är nu åtgärdade i version 4.0.

För er med äldre Quality Works, kan ni följa de instruktioner som finns nedan. Eller kontakta oss på KvalitetsGruppen för support.

Detta gäller versioner äldre än 4.0. (v1.5, v2.04, v2.40, v3.0).

Felmeddelande vid installation (åtgärdat)

Ibland händer det att UAC (user account control) på framförallt Windows Vista, förhindrar en installation av Quality Works. Gå stegvis in på följande menyer för att tillfälligt stänga av UAC.

Detta är ett äldre fel som är korrigerat i de senaste versionerna.

Windows 7 (ibland även på 8, 8.1)

1. Tryck på start och öppna Kontrollpanelen

2. Välj System och säkerhet

3. Välj "Ändra inställningar för User Account Control" och dra ner stapeln i botten

4. Frågan om du vill tillåta ändringen, välj Ja.

5. Starta om datorn (ifall Windows uppmanar er till det)

Testa sedan att starta om installationen

Efter installation – glöm inte sätta på UAC igen.

Windows Vista

1. Tryck på start och öppna Kontrollpanelen

2. Gå in på användarkonto

3. Välj aktivera eller inaktivera kontroll av användarkonto

4. Välj Skydda dator mha kontroll av användarkonto

5. Ta bort krysset

6 Starta om datorn om detta efterfrågas.

Testa sedan att starta om installationen

Efter installation – glöm inte att sätta på UAC igen.

Meddelande om felaktig sökväg (åtgärdat)

Detta är ett äldre fel som blivit korrigerat i de senaste versionerna.

Felorsak: En gammal sökväg finns sparad på datorn (kan ha uppstått vid en felaktig avinstallation eller att Windows valt att ej ta bort filen).

Åtgärd: Sökvägen i QWdok.INI skall ersättas med den nya sökvägen/adressen.

Lösning: För att hitta och ersätta QWdok.INI så genomför följande steg:

Gå till Lokal disk C:

Välj mappen Användare (Users)

Välj den aktuella användaren (förutsatt att bara en användare använder datorn, annars, välj huvudalternativet)

Välj mappen Appdata (denna mapp kan vara dold på visa datorer, välj mappalternativ och välj att visa alla mappar)

Välj mappen Local

Välj mappen VirtualStore

Välj mappen Program Files (x86)

Välj mappen Kvalitetsgruppen

Kontrollera sedan sökvägen i filen QWdok.INI och säkerställ att sökvägen till Data och Dokument är korrekt. Ni kan öppna filen med Anteckningar / Notepad

Innehållet i QWdok.INI skall vara följande:

[Placering]

Databas=ANGE-KORREKT-SÖKVÄG....\Data

Dokument=ANGE-KORREKT-SÖKVÄG…..\Dokument

Ersätt "ANGE-KORREKT-SÖKVÄG...." med den korrekta sökvägen. Kontrollera så att ni inte har två "\Data" eller "\Dokument" i sökvägen.