QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Nästa version av Quality Works

Vi samlar för nuvarande in förslag till nästa version av Quality Works. Under de senaste åren har vi släppt många förbättringar och uppnått version 4.0.

En hel del förslag och åsikter har kommit in från våra kunder de senaste åren. Har du förslag eller en åsikt gällande QW, meddela oss gärna genom support@kvalitetsgruppen.com.

Förändringar i nästa version

Det har kommit en ny version av ISO och med det även en förändrad syn på hur ett modernt ledningssystem ska vara uppbyggt. Vi har utifrån det identifierat flera förbättringsområden som vi nu arbetar vidare med för att passa vår målgrupp som är småföretagare.

Vi har under de senaste åren arbetat med två huvudsakliga inriktningar, lägga till fler funktioner samt att förbättra användarvänligheten a befintligt funktioner. I nästa version kommer vi titta närmare på följande:

  • kundnytta - funktionalitet som behövs för att stödja småföretag i sitt ISO arbete
  • ​användbarhet - hur bra klarar våra funktioner av att skapa värde/kundnytta
  • ​kommunikation - har blivit bättre på senare år, men vi avser förbättra kommunikationsmöjligheterna i programmet än mer

När släpps nästa version

För närvarande finns det inget fastställt releasedatum för nästa version. Vi håller på att arbeta fram en releaseplan och framtida strategier. Vi kommer i omgångar även be kunder och tidigare intressenter inkomma med deras åsikter gällande Quality Works.

Under våren/sommaren 2017 kommer vi släppa mer information allteftersom det finns något konkret att nämna.

Nyheten är publicerad den 2017-02-17