QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Nyheter i demo 4.0

Quality Works finns nu i en ny demo version sedan 2016-04-27. Ni finner demot under Demo Quality Works.

Nya funktioner

Startsida - en översiktlig startsida har implementerats i Quality Works. Där får man lättillgänglig informtion över ens arbete.

Skapa mallar - en funktion för att skapa mallar har tagits fram.

Personalprogram - med funktioner för befattningsbeskrivning, utvecklingsplan, kompetens samt utlåning av verktyg har tagits fram.

Miljöaspekter - man kan numera göra en miljöutredning i Quality Works och ta fram ens miljöaspekter.

Riskbedömning - skapa riskbedömningar för ens olika projekt kan numera skapas i Quality Works

Internrevision - skapa internrevisionsdokument (revisionsprogram, revisionsrapport, revisionsprotokoll och korsreferens).

Aktivitetsplan - finns även placerad på startsidan.


Förbättrade funktioner

Avvikelsehanteringen har förbättrats. Man kan numera skapa mallar för sina avvikelserapporter.
Diagram för kund och leverantörsbedömning har förbättrats.

Information kring manualen och dess dokument har samlats ihop till en funktion.

Nyheten är skapad den 2016-05-09

Nyheten är publicerad den