QUALITY WORKS

Hem Quality Works Införa ledningssystem Demo Priser Support

Nyheter i demo 3.0

Quality Works finns nu i en ny demo version sedan 2015-04-12. Ni finner demot under Demo Quality Works.

Förbättrade funktioner

Avvikelsehanteringen har förbättrats.
Ett nytt processprogram för att skapa processer och flödesscheman har tagits fram.

Nyheten är skapad den 2014-07-28

Nyheten är publicerad den